SLÁMA
SLÁMA
Zpět na začátek
Bodování
Dovednosti
K Dovednostem
Hledat ve fotkách
Všechny články
Přihlásit se
PŘIHLÁŠKA zima 2020
PŘIHLÁŠKA léto 2020
Trackables
Jak jsme si užili lezení
Jak jsme si užili bazén
Jak jsme si užili jurtu
Jak jsme si užili Libušín
Jak jsme si užili Helfáč
Žádné akce

Oddíl sponzorují:
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Petr Malát
2002-2010


Zeměploąské zkouąky a peníze

 Ahoj všichni, kdoľ na hřbetě velké A´Tuin se pohybujete. Přinášíme další informace z plochy. Vzhledem k blíľící se výpravě se právě teď dozvíte další info o herním systému.

Jak uľ víte z minulého článku, čekají Vás různé hodnosti a s nimi i moľnosti nevídané. Neľ si zde přečtete co za to, přečtěte si nejprve co proto. Vy všichni jste v tuto chvíli na pomyslém stupni NULA. Aby jste se dostali alespoň na stupeň JEDNA, musíte jet na výpravu a na ní splnit zkoušky. Zkoušek je šest a pět z nich teď a tady prozradíme.

1.UZLE - uvázat 6 uzlů

2. MORSE - zprávu kterou dostanete v normální řeči přeloľit do morseovky

3. Turistické značky - dostanete test, jako ve škole a musíte projít. ( Znamená to poznat cca 15 značek turistické mapy,  resp. vybrat si z moľností a,b,c )

4. ŠVIHADLO - 150 přeskoků přes švihadlo bez chyby

5. KLIKY - 10 tricepsových kliků

6. SPECIÁLNÍ - podle rasy a povolání, tu jedinou Vám neprozradíme

Teď víte, na co se máte připravit a co máte trénovat a co se naučit. Zdá se to těľký, ale není, nebojte. Ke zkouškám patří i spousta dalších informací. To, aby Vám bylo dovoleno sloľit zkoušku, znamená, ľe musíte zaplatit. Na první stupeň stojí kaľdá zkouška 20 tolarů, kromě specializované, ta stojí 50 t. ®e nemáte peníze ?? Ale máte. Na stránkách bodování je tabulka, která Vám aktuálně říká, kolik máte k dispozici hotovosti. Ta Vám bude vyplacena ve vlaku na výpravu a dále vľdy na konci kaľdé schůzky a na začátku a na konci výprav. Kolik kdo dostane ?? Pro jednoduchost jsme přistoupili na kurz 1:1, tzn. 1 bod = 1 tolar. Protoľe by vznikly rozdíly nemoľností praľských účastnit se schůzek budou dostávat vľdy tolik peněz, co ten poslední na akci. Týká se i výprav a omluvených členů. Kdo nepřijde neomluven, nedostane nic. Takto budete dostávat peníze od nás. Ještě bude spousta jiných moľností, jak zbohatnout, ale to aľ za chvíli. Takľe máte peníze a my chceme aby jste nebyli na 0.stupni, ale na prvním. Jednoduché: na výpravě splnit 6 zkoušek dohromady za cenu 150 tolarů a je to. A proč se snaľit ?? Protoľe splněné úrovně dávají nové moľnosti. Budete moci vykoupit se z hraní hry, která Vás nebude bavit, budete moci obchodovat s ostatními Panďaty, kupř o umytí kotlíku, nošení dřeva, přípravy jídla atd. A hlavně budete moci rozmnoľovat svoje peníze sázením na vítěze v soutěľích i na umístění jednotlivých borců.

Do výpravy budete mít ještě jeden úkol: Vymyslet si název druľiny. Spojte se se svojí druľinou třeba po ICQ, kdyľ bude zájem, zveřejním tu databázi členských ICQ čísel a během čtrnácti dní vymyslete název. Nebo si pište tady na fóru, a» si tu Vaše vymýšlení uľijeme všichni

Takľe opět se těším na Hlefáč, na Vaše oblečky, na naše peníze, na Vás obecně a vůbec se netěším, aľ pojedeme v neděli domu. Takľe AHOJ na HELFÁČI

 


Pizíz
2006-10-10
počet zobrazení: 1005
Fotky

[Promítnout fotky]
Související články
Související soubory
Komentáře k článku
15.10.2006 0:02 Pizíz Peníze za letáky připsány :-))


Jméno
Heslo
Bez hesla (Totožnost nebude ověřena)

Komentář:09-F9-11-02-9D-74-E3-5B-D8-41-56-C5-63-56-88-C0