6. místo v CLTH
6. místo v CLTH
Zpět na začátek
Bodování
Hledat ve fotkách
Všechny články
Přihlásit se
PŘIHLÁŠKA zima 2021
PŘIHLÁŠKA léto 2021
Trackables
Příměstský tábor 2021
Jak bylo na .. Džbáně a Třeboci
Jak bylo na .. Jenčově a Vysokém vrchu
Jak bylo na .. Helfáči na Kladně
Jak bylo na .. Borůvce
Helfáč na Helfáči
26.10.2021 17:00 - 31.10.2021 16:45
loni Helfáč na Kladně, letos pěkně na živo

Jedou:
Julča
Kulík
Kačka
Kája
Pavlínka
Sabča
Fanda
Janička

Nejedou:
Jenda

Nevyjadrili se:
Anička
Emma
Juliana
Šíma
Noel
Eliška
Petrox
Karolína
Klárka
Vendy
Natálka
Ludva
Barča H.
Čárka
Franta


Oddíl sponzorují:
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Petr Malát
2002-2010


Výprava v listopadu

Za vydatného sněľení jsme se sešli v 8. hod. před kostelem. Přišli: Bobek, Brčko, Ivča, Romča, Martinka, Krtek, Harry, Vláďa, Anča, U.R.N.A a Margita, Ketka, Oki a Pizíz. Hned na začátku výpravy jsme museli zapnout naše mozkový závity. Rozdělili jsme se na posádky a dostali jsme lístek s morseovkou, který nás vyzýval k tomu, aby jsme si všímali věcí kolem sebe, dále ľe se nalézáme v blízkosti Bermudského trojúhelníku. Za doprovodu některého vedoucího jsme odešli na další stanoviště. Došli jsme všichni bez zranění. Tam si nás Pizíz volal po druľinách a kladl nám záludné otázky, na které jsme mohli vidět odpověď po cestě. Třeba komu patří pamětní deska u křiľovatky před kostelem. Takových otázek bylo 10. A 4 bylo nejvíce správně zodpovězených. Šli jsme dál po červený, teď uľ společně. Cesta pokračovala nerušeně, kdyľ v tom si Pizíz vzpomněl na staré a jeho oblíbené odpočítávání. Vyslovil 10,9,8, ... a uľ se běľeli všichni schovat. jakmile skončil s počítáním, velký se vydali po cestě a hledali nás. Byl-li někdo spatřen a poznán, uslyšel své jméno a musel vylézt z úkrytu. Ne všichni byli objeveni. pokračovali jsme dál. Došli jsme po cyklostezce k Bílým vrškám. Tam byla opět soutěľka na posádky. pizíz nám rozdal osmisměrku a čiňte se. Bylo v ní ukryto heslo: CHEMICKÝ POPLACH. po vyluštění jsme si na ruce a nohy navlékli igeli»áky a na nos si nasadili sluneční brýle, jako ochranu před jedovatými látkami. Pokračovali jsme dál s tím, ľe komu se udělá díra v sáčku je otráven a tudíľ se mu sníľila šance získat písmenka. ( Celý den byly všechny soutěľe o písmenka ). Ušli jsme tak 200 metrů a Pizíz zavelel bobma. To byl pokyn k zalehnutí, ten kdo si nelehl byl sestřelen - takľe akorát Margita. Po dalších pár metrech jsme stavěli na svačinu pod zastávkou Kamenné ®ehrovice. S těma rukama v sáčkách to nebylo nic moc. Nešli nám otevřít flašky s pitím a rozbalit papání. Nakonec si ale kaľdý nějak poradil. šli jsme a šli aľ jsme došli do Srb. Byla to první civilizace, kterou jsme šli. Prošli jsme jí bez jakékoli ostudy: A pokračovali jsme kolem Záplav. Kousek za Srbama jsme mohli získat prémiová písmenka (1200 ), tím ľe by jsme přeplavali Záplavy tam i zpět. Ze začátku se do toho nikomu nechtělo, ale postupně se odhodlali dvě party ( červení a tyrkysoví ). Začali se svlékat aľ tam stáli jenom ve spodním prádle a drkotali zubama. pizíz vyměk a řek nám, ľe jsme ukázali své odhodlání a odváľlivci dostanou do druľiny 50 písmenek. Oblíkli jsme se a pokračovali v cestě. Na konci Záplav jsme měli oběd a skončil chemický poplach. Po obídku jsme hráli běhací a přemýšlecí hru. Pizíz dal do lesa dvě hromádky kartiček - co kartička to značka z turistický mapy. Pak vyslovil, co by si představoval přinést a jeden člen z kaľdé posádky pro to utíkal. Tentokrát neplatilo, kdo je rychlý vyhrává, ale kdo je rychlý a ví co kartička znamená. Byl to boj celkem vyrovnaný. Vydali jsme se dál po naučný stezce přes ®ehrovice směr pískový lom u Doks. Neľ jsme došli do lomu, stavili jsme ještě na jednom místě, kde Pizíz začal opět odpočítávat a ani teď nenašel všechny. Potom jsme museli po posádkách rozdělat co nejdříve oheň. Nejrychleji to zvládli červení a naopak nejpomaleji to dělali zelení. Sebrali jsme se a vydali na cestu. z ničeho nic Standa zakřičel "povodeň 0,5 m" to znamená vylézt na nějaké místo aspoň půl metru vysoké. neutopil se nikdo. pokračovali jsme dál a hned za zatáčkou jsme viděli vyvrácenou značku naučné stezky. Byla aľ dole pod kopcem. kluci se rozhodli, ľe ji vytáhnou tam, kam patří. Trvalo jim to docela dlouho, ale nikdo se nemohl zlobit, protoľe značka byla opravdu moc těľká a udělali zásluľnou věc. Po namáhavé práci jsme se vydali dál po naučné stezce. Dostali jsme se k ceduli na které bylo napsáno něco málo o lomu. Uhli jsme z hlavní cesty, i kdyľ někteří z nás říkali, ľe cesta vede z lomu zase zpátky. Šli jsme tedy po značce a ztratili jsme se. Začali jsme se motat do kolečka a ne a ne se vymotat.

JAK PŘIŠEL BRČKO KE SVÉ UZLOVAČCE

Po značce  jsme došli na další oddílové místečko a chtěli se vydal dál za Martinkou a U.R.N.Ou. Cesta vedla do mírného kopečka mezi stromy. Za Martinkou a U.R.N.Ou se jako první vydal Brčko. Udělal krok a leľel na zemi. Všichni jsme ho slyšeli dopadnout, otočili jsme se k němu a vidíme, jak leľí rozpláclej, vysmátej a v ruce drľí provaz. Zajímavý, Martinka i U.R.N.A prošli úplně normálně, jen Brčko sebou musí švihnout. samozřejmě se nikdo neudrľel a smáli jsme se asi nejvíc za celý den. Brčkovi se nic nestalo a ještě na tom vydělal - našel si uzlovačku.

Konečně jsme našli cestu. Jak jsme říkali, dostali jsme se zpět na hlavní, ale díky naší odbočce jsme se od srdce zasmáli. Přešli jsme silnici u Doks a zase jsme byli v lese. Ztratili jsme značku a začali znovu bloudit. Bloudili jsme lesem, přes silnici a zase lesem aľ jsme se našli a napojili se na naučnou ztezku Roháčů. Chtěli jsme se jít kouknout na leknínový jezírka, ale nějak jsme je u toho bloudění museli minout. Proto se ľádné lekníny nekonaly. Potom jsme museli natáhnout krok, aby jsme stihli být v 17.00 hodin před kostelem. Prohnali jsme se kolem nádraľí v Kamenných ®ehrovicích, přešli jsme silnici a zahráli si poslední hru. Rychle rozdělit na druľiny a určit, kterým směem je sever. Většině se to povedlo jen s malou odchylkou ( no jsme prostě dobrý :-)  ). No a pak uľ jsme upalovali na Kladno, lesem, kolem pole a zľ jsme u cvičáku. Pokračujeme do města a míjíme místa, kterých jsme si na začátku měli všímat. A uľ vidíme kostel. Celý unavený si stoupnem do krouľku, rozloučíme se a domluvíme se kdo, kdy a kam si příjde pro písmenka. Tak takhle proběhla naše listopadová výprava. Zkrátka byla celá u»apaná


Anča
2005-12-07
počet zobrazení: 1623
Fotky

[Promítnout fotky]
Související články
Související soubory
Komentáře k článku
7.12.2005 2:24 Pizíz Jak jako vyměk ?? To bylo v plánu od začátku dát odváľným písmenka :-)


Jméno
Heslo
Bez hesla (Totožnost nebude ověřena)

Komentář:09-F9-11-02-9D-74-E3-5B-D8-41-56-C5-63-56-88-C0